Bağış Politikası

Şirketimizin Bağış Politikası, Şirket Esas Sözleşmesinin maksat ve mevzuu başlıklı 3. maddesinin f fıkrasında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.”

Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu’nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay sahipleri karar vermektedir.

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan
INDEX Bilgisayar A.Ş. sorumlu tutulamaz. © Copyright INDEX Bilgisayar A.Ş. Tüm hakları saklıdır.