Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 56.000.000 TL olan sermayesi 318,18 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 55.999.681,82 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır A Grubu hisse senedi sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasını belirleme ve birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında pay alma hakkı verilmiştir.

Hisselerin sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortaklar Ülkesi Pay Oranı (%) Pay Adedi Pay Nominal Değeri (TL)
Nevres Erol BİLECİK T.C. %36,37 20.369.646 20.369.646
ALFANOR 13131 AS Norveç %5,58 3.125.000 3.125.000
Halka Açık   %55,68 31.177.899 31.241.279
Diğer T.C. %2,37 1.327.455 1.327.455
TOPLAM   %100 56.000.000 56.063.380
Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan
INDEX Bilgisayar A.Ş. sorumlu tutulamaz. © Copyright INDEX Bilgisayar A.Ş. Tüm hakları saklıdır.