Ücretlendirme Politikası

Amaç: Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, Şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedef ve stratejileri, performans değerlendirme esasları ile uyumlu olması yönünde planlanması ve yönetilmesidir.
Uygulama: Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de yer alır.
Yetkili Komite ve Kapsam: Yönetim Kurulunda ücret komitesi oluşturulmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu görevi yerine getirir. Ücret komitesi veya Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin uzun vadeli hedefleri, Şirketin finansal tabloları, performans değerlendirme esaslarını da dikkate alarak yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmeye ilişkin önerisini yönetim kuruluna sunar. Komite, yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulundadır. Yönetim Kurulu kurumsal yönetim komitesinin önerilerini de göz önünde bulundurarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri Genel Kurul’a teklif eder.
Ücretlendirme: Yönetim Kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri dikkate alınarak görevde bulundukları süre için kıst esasa göre ödeme yapılır. Şirket yönetim kurulu üyeleri için Şirkette üstlendikleri görev ve sorumlulukları, Şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedef ve stratejileri, performans değerlendirme esaslarına göre ücretleri belirler ve olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. İcracı yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödemede bulunulur ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin şirkete sağladığı katkılar dolayısı ile katlanmış oldukları giderler (ulaşım, telefon sigorta vb) Şirket tarafından karşılanabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücret, üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, ünvan, liyakat, deneyim, piyasada geçerli olan ücret politikaları, performans değerlendirme (Şirket performansı, bireysel performans) esasları, Şirketin büyüklüğü ve mali durumuna göre belirlenir.

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan
INDEX Bilgisayar A.Ş. sorumlu tutulamaz. © Copyright INDEX Bilgisayar A.Ş. Tüm hakları saklıdır.