Bağlı Ortaklıklar

Şirketin bağlı ortaklıkları, sahiplik %'leri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bağlı Ortağın Adı
Sermayesi
Doğrudan İştirak Oranı(%)
Etkin İştirak Oranı(%)
30.000.000 TL
% 59,24
% 59,24
28.410.000 TL
% 100,00
% 100,00
5.000.000 TL
% 99,99
% 99,99
150.000 AED
% 100,00
% 100,00
1.000.000 TL
% 80,00
% 80,00
50.000 TL
% 99,80
% 99,80