Kurumsal Yönetim

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanma Komitesi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 26.05.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda iki yıl için, seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Sözkonusu Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2021 tarih ve 10341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Nevres Erol Bilecik
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Salih Baş
Yönetim Kurulu Üyesi
Attila Kayalıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Duman
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe İnci Bilecik
Yönetim Kurulu Üyesi
Kaan Bilecik
Yönetim Kurulu Üyesi
Banu Sürek
Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi
Serdar Urçar
Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi
Adnan Kürşat Selimoğlu

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Serdar Urçar
Komite Üyesi (Bağımsız Üye)
Adnan Kürşat Selimoğlu

Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri

Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Serdar Urçar
Komite Üyesi
Adnan Kürşat Selimoğlu
Komite Üyesi
Naim Saraç
Komite Üyesi
Tuba Bilecik

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri

Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Serdar Urçar
Komite Üyesi
Salih Baş
Komite Üyesi
Adnan Kürşat Selimoğlu

Politikalar & Dokümanlar

Yönetim Kurulu Komitelerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları
.docx
Kâr Dağıtım Politikası
.docx
Bilgilendirme Politikası
.docx
Ücretlendirme Politikası
.docx
Bağış Politikası
.docx
Tazminat Politikası
.docx
İnsan Kaynakları Politikası
.docx
İş İlkelerimiz
.docx
Esas Sözleşme
.pdf
Özel Durum Açıklamaları
 
Sirküler
.pdf
Halka Arz Broşürü
.pdf
İzahname
.pdf

Genel Kurul