Telefon

İletişim kurulabilecek kişiler:

Kişi
Görevi
E-posta
Telefon
Naim Saraç
İç Denetim Müd.
Halim Çağlayan
Muhasebe Müd.
Emre Bağcı
Yatırımcı İlişkileri
Onur Kara
Yatırımcı İlişkileri