Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 224.000.000 TL olan sermayesi 1.272,72 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 223.998.727,28 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu hisse senedi sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlasını belirleme ve birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında pay alma hakkı verilmiştir. Hisselerin sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortaklar
Ülkesi
Pay Oranı (%)
Pay Adedi
Pay Nominal Değeri (TL)
Nevres Erol Bilecik
T.C.
%36,37
81.478.584
81.478.584
Halka Açık
%61,26
137.211.596
137.211.596
Diğer
T.C.
%2,37
5.309.820
5.309.820
Toplam
%100
224.000.000
224.000.000